ŽIJ TAK ABYS MOHL NA KONCI ŽIVOTA ŘÍCT, ŽIL JSEM

Základní Genetika

26. června 2007 v 11:33

genetika

 • věda zkoumající dědičnost a proměnlivost organismů

dědičnost

 • obecná schopnost organismu předávat vlohy z generace na generaci

znak

 • konkrétní projev genu
  • morfologický - barva očí, typ postavy ...
  • funkční - schopnost orgánů vykonávat jednotlivé funkce
  • psychický - nadání, ...

základní pojmy

 • gen - jednotka genetické informace / faktor řídící vnik znaků / funkční oblast chromozomu
 • alela - konkrétní forma genu; kóduje buď funkční polypeptidový řetězec (dominantní alela) nebo nefunkční řetězec (recesivní alela)
 • homozygot - může mít jen dominantní alely AA, nebo jen recesivní alely aa
 • heterozygot - kombinace dominantní a recesivní alely Aa
 • genotyp - soubor všech genů buňky
 • fenotyp - soubor všech znaků organismu; z rodičů nejsou přenášeny přímo znaky, ale jejich hmotné předpoklady => vlohy => geny => části molekul DNA
 • genom - soubor genů uložených v jádře
 • genofor - nosič genů; v jádře je genoforem chromozom
 • locus - místo molekuly DNA, kde je uložena určitá vloha; jedna molekula DNA může obsahovat velké množství vloh
 • monohybrid - kříženec se liší pouze v jednom znaku
 • dihybrid - kříženec lišící se dvěma znaky
 • polyhybrid - kříženec lišící se množsvím znaků; všechny organismy žijící ve volné přírodě, člověk; pří dědění jednotlivých znaků polyhybridů platí stejná pravidla jako při monohybridismu
první Mendelův zákon
 • homozygotní rodičovské organismy se označují jako parentální generace - P-generace
 • pokud jsou oba členové rodičovské generace P-generace homozygoti s oběma dominantními alelami AA; dostaneme jejich křížením tzv. čistou linii
 • pokud jsou oba rodiče genotypově rozdílní - jeden rodič je homozygotně dominantní AA, druhý rodič homozygotně recesivní aa - jejich potomek je vždy heterozygotním křížencem - hybridem; jednotně heterozygotní generace kříženců se nazývá první filiální generace - F1-generace

 • vše můžeme názorně zobrazit za pomocí tzv. kombinačního neboli mendelovského čtverce

čistá linie

 • rodiče s oběma dominantními alelami
  1. rodič AA - homozygot dominantní
  2. rodič AA - homozygot dominantní
AA
AAAAA
AAAAA


F1-generace

 • rodiče genotypově rozdílní
  1. rodič AA - homozygot dominantní
  2. rodič aa - homozygot recesivní
F1AA
aAaAa
aAaAa


druhý Mendelův zákon
 • vzájemným křížením heterozygotů z F1-generace vzniká soubor potomků označovaných jako druhá generace kříženců - druhá filiální generace - F2-generace
 • každý z rodičovských heterozygotů může předat svému potomkovi se stejnou pravděpodobností buď dominantní nebo recesivní alelu; F2-generace je tedy souborem různých genotypových kombinací dominantních a recesivních alel heterozygotních rodičů - dochází ke genotypovému a fenotypovému štěpení - segregaci
 • s pravděpodobností 25% mohou vznikat potomci homozygotně dominantní, s pravděpodobností 50% potomci heterozygotní a s pravděpodobností 25% potomci homozygotně recesivní => pravidelný genotypový štepný poměr 1:2:1
 • s pravděpodobností 75% se zde vyskytují jedinci s dominantním fenotypen, s pravděpodobností 25% jedinci s fenotypem recesivním => dochází k fenotypovému štěpení v pravidleném poměru 3:1
 • heterozygotní kříženec v jediném páru alel se nazývá monohybrid; druhý mendelův zákon se zabývá monohybridním křížením

F2-generace

 • rodiče heterozygoti
  1. rodič Aa - heterozygot
  2. rodič Aa - heterozygot
F2Aa
AAAAa
aAaaa


úplná dominance

 • též střídavá dědičnost
 • dominantní gen plně převládá v první generaci nad genem recesivním
 • např.
  vloha (alela) A - červená barva
  vloha (alela) a - bílá barva

  potomci F1-generace budou všichni červení
  potomci F2-generace budou červení a bílí v poměru 3:1

F1AA
aAaAa
aAaAa
F2Aa
AAAAa
aAaaa


neúplná dominance

 • též smíšená dědičnost
 • dominantní gen úplně nepotlačí recesivní gen a proto se objeví nový znak, který je výsledkem smíšení obou genů
 • např.
  vloha (alela) A - červená barva
  vloha (alela) a - bílá barva

  potomci F1-generace budou všichni růžoví
  potomci F2-generace budou červení, růžoví a bílí v poměru 1:2:1

F1AA
aAaAa
aAaAa
F2Aa
AAAAa
aAaaa


třetí Mendelův zákon
 • je zákonem o nezávislé - volné kombinovatelnosti alel různých alelových párů
 • při vzájemném křížení vícenásobných hybridů (polyhybridů) dochází k pravidelné segregaci v F1-generaci
 • nejjednodušším příkladem je dihybridní křížení; pokud jsou oba rodiče heterozygotní ve dvou různých alelových párech, může každý z nich vytvářet gamety, nesoucí se stejnou pravděpodobností jednu ze čtyř možných kombinací mezi dominantními a recesivními alelami obou zůčastněných genových párů
 • v F2-generaci vzniká při dihybridním křížení 16 zygotických (dvojitých) genotypových kombinací; vzniká 9 rozdílných genotypů ve štěpném poměru 1:2:1:2:4:2:1:2:1
 • při vztahu úplné dominance v obou alelových párech mají některé rozdílné genotypy shodný fenotypový projev - v takovém případě v F2-generaci dihybrida vznikají pouze čtyři rozdílné fenotypové kombinace a to v poměru 9:3:3:1, který vyjadřuje pravděpodobnost v jakém se mohou jedinci s různým fenotypem v F2-generaci vyskytnout
 • v rámci polyhybridního křížení je segregace jednotlivých alelových párů na sobě nazávislá; pro každou jednotlivou vlastnost je možno v F2-generaci polyhybrida nalézt typické monohybridní štěpné poměry

dihybridní křížení

 • kříženci se liší dvěma znaky
 • např.
  vloha (alela) A - kulatý tvar
  vloha (alela) a - hranatý tvar
  vloha (alela) B - bílá barva
  vloha (alela) b - červená barva

  v případě úplné dominance vznikají čtyři rozdílné
  fenotypové kombinace v poměru 9:3:3:1

  vznikne:
  9 jedinců kulatého tvaru bílé barvy
  3 jedinci kulatého tvaru červené barvy
  3 jedinci hranatého tvaru bílé barvy
  1 jedinec hranatého tvaru červené barvy

F2ABAbaBab
ABAABBAABbAaBBAaBb
AbAABbAAbbAaBbAabb
aBAaBBAbBbaaBBaaBb
abAaBbAabbaaBbaabb


různé příklady

krevní skupiny

 • skupina A a B - úplná dominance
  skupina 0 - recesivní

  A => AA, A0
  B => BB, B0
  0 => 00
  AB => AB

 • samčí skupina B (B0), samičí skupina 0 (00)
F2B0
0B000
0B000


 • samčí skupina B (B0), samičí skupina A (A0)
F2B0
AABA0
0B000


 • samčí skupina AB, samičí skupina B (BB, B0)
F2BB
AABAB
BBBBB
F2B0
AABA0
BBBB0Rh faktor

 • úplná dominance
 • Rh + dominantní
  Rh - recesivní

 • Rh + (+ -) xRh + (+ -)
F2+-
++ ++ -
-+ -- -
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama