ŽIJ TAK ABYS MOHL NA KONCI ŽIVOTA ŘÍCT, ŽIL JSEM

Náplň práce na patologii

27. června 2007 v 8:34 |  Ošetřovatelství
(oddělení, ústavy)
1)Bioptické vyšetření
biopsie = mikroskopické vyšetření tkání, orgánů x jejich částí ze živých pacientů
cíl - stanovení diagnózy a sledování průběhu choroby
odběr bioptického materiálu :
excize = vyříznutí
vyříznutí na podkoží a sliznicích, který jsou přístupné z vnějška
®endoskopické (vnitřní prohlížení)
gastroskopie, hysteroskopie (vagina), laparoskopie
operace - apendix, část mozku, děloha, amputace
punkce = nabodnutí
( játra, ledviny, útvary v prsu, limfatické uzliny, štítná žláza)
kyretáž = výškrab
( děloha při interrupci, krvácení)
samovolné vyloučení - tkáně z těla
( potrat, polyp tlustého střeva u dětí)
Odebraná tkáň - 10% formalin ( fixace) + štítek + průvodka
Fixace - zabránění rozkladu
Peroperační biopsie - vyšetření v průběhu operace
2) Nekroptické vyšetření
kompletní vyšetření těla zemřelého
pitva® zdravotní - na nemocných, který zemřeli ve zdr. zařízení a přirozenou smrtí
cíl: stanovit diagnózy, příčina smrti, porovnat diagnózu s diagnózou ošetřujícího lékaře
® soudní - u zemřelých násilnou smrtí, nebo při podezření na násilnou smrt
® anatomická - pro výuku mediků, vědecké účely
Dokumentace
1)List o prohlídce mrtvého
- tři exempláře
vyplňuje ošetřující lékař
a) bezprostřední příčb) ina smrti
c) komplikace
d) základní onemocnění
Anatomická diagnóza- pitevní lékař a) + b) + c)
originál + jedna kopie na matriku
dvě kopie na pohřební ústav
2)Průvodní list ke klinické pitvě
ošetřující lékař
stručný nástin průběhu choroby
mikropsie - tkáň zemřelého
odběr - z každého org. jeden vzorek
3)Pitevní protokol
nejprve popis makroskopický (nález)
zakládá se histolog. nález + původní list
jeden list na oddělení, kde pacient zemřel
jeden na patologii
když jde o nádor posílá se jeden na Centrální registr nádorů ( CKO)
Značení zemřelého
Jméno + rodné číslo + odd. kde zemřel - na palec levé nohy + fixem na stehno
Smrt, zánik org.
Exitus letalis
nezvratná zástava srdeční činnosti, k níž se návazně pojí nezvratná zástava dýchání a zánik všech fce. mozku
smrt člověka je dána smrtí jeho mozku
úřední potvrzení o smrti
konstatování smrti - pouze lékař
a)Smrt přirozená
- nenásilná
- z vnitřních chorobných příčin
b)Smrt násilná
každá smrt podmíněna či spolu podmíněná vnějšími, nepříznivými vlivy ( fyz. , chem.)
jednání druhé osoby
c) Smrt klinická
stav kdy přestane fungovat oběh, dýchání či obojí
lze zvrátit resuscitací ( KPCR)
d) Smrt biologická
definitivní, nezvratná
Smrt mozku
v roce 1968 doporučila SZO považovat za mrtvého i člověka s izolovaným, nezvratným, trvalým vyhasnutím všech mozkových fce. (smrt mozku), když další fce. org. přímo na mozku závislý mohli být uměle udržovány.
Smrt mozku prokazuje:
svalová atonie
vymizení spontálního dýchání
areflektorické kóma s vyhasnutím reflexů nad úrovní C1 ( vyšetřovaný není ovlivněn např. vysokými dávkami sedativ, hypnotik x závažnější hypotermií)
mozková panangiografie - 2x v odstupu 30min.
Smrt mozku
nedojde k naplnění cév nad bází lební Ţ tři lékaři konzultují smrt - radiodiagnostik, neurolog, anesteziolog s atestací 2.stupně
Ţkonstatují smrt mozku - na to navazuje transplantace
Posmrtné změny
(radaverózní)
při biologické smrti (chlad, zblednutí)
a) CHLAD - algor mortis(fyz.)
teplo mrtvého těla se snižuje až do vyrovnání tělní teploty s teplotou prostředí, kde se zemřelý nachází
b) POSMRTNÁ BLEDOST- polor moris
zástava krevní cirkulace, kontrakce cév
c) POSMRTNÉ SKVRNY - livores mortis
po smrti krev v cévách klesá vlivem gravitace, na nejníž položení těla
vznik za 1-2hod
namodralé skvrny
ekvivalentem na vnitřních orgánech - hypostáze (př. zadní partie plic)
otrava kysličníkem uhelnatým - skvrny višňově červený
d) DIFUZE TEKUTIN A PLYNŮ(chem.)
zvyšuje se propustnost stěn krevních cév
krevní tekutina prosakuje do tkání
sirovodík ze střev se váží na hemoglobin v krevních cévách , střevní stěny ® verdo hemoglobintento děj se nazývá - PSEUDOMELANOSAšedo- zelené zbarvení břišních orgánů a stěny - chem. příčina
e)POSMRTNÁ STUHLOST - rigor mortis(enzimatické)
kontrakce příčně pruhovaných a hladkých svalů (zúžení zornic)
( žvýkací svaly- 2hod., za 6-7hod. - i prsty u nohou)
ze shora dolů !
f)SRÁŽENÍ KRVE- cruor mortis
hladké a černé
g)POSMRTNÁ AUTOLÝZA
= samonatrávení
(žaludek, stěna břišní, střeva)
natrávení - vlastními enzymy
posmrtný rozkladmacerace - pronikání tekutiny z okolí přes kůži do tkání zemřelého
- musí ležet ve vodě
- při nitroděložní odumření plodu (intrauterární)
- 3 stupně macerace : I. Kůže plodu se olupuje v cárech
II. Rozvolnění měkkých tkání a orgánů
III. Volná pohyblivost v kloubech
h)POSMRTNÁ HNILOBA
posmrtný rozklad
rozklad tkání a orgánů hnilobnými bakteriemi
smrt - v terénu
Příčiny nemocí
a) okolí těla
b) zevní ® fyzikální ® mechanické
® tepelné
® atmosférický tlak
® el. proud
® záření
® chemické
® biologické
® vlivy prostředí
® poruchy výživy
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama