ŽIJ TAK ABYS MOHL NA KONCI ŽIVOTA ŘÍCT, ŽIL JSEM

Nádory

26. června 2007 v 8:41

nádory

dělení buněk

 • v některých buňkách lidského organismu dochází po celý život k dělení (vyjma např. gangliových buněk)
 • je pro organismus účelné a nezbytné, nahrazují se tím buňky zaniklé (erytrocyty, epitely, kožní buňky)
 • je řízeno regulačními mechanismy

nádorový růst

 • dochází-li k dělení určité skupiny buněk nezávisle na celém organismu - autonomní růst
 • útvar vzniklý autonomním růstem nazýváme nádor (tumor, neoplasma)
 • rychlost růstu nádorové tkáně je závislé
  • na tom, do jaké míry jsou nádorové buňky autonomní
  • na výživě a zásobení kyslíkem
  • na okolní tkáni, jakým způsobem je schopna se bránit (vazivové opouzdření, zánět)
 • typy růstu:
  • exofytický - nádor vyrůstá z tkáně (např. v květákovité formě)
  • endofytický - nádor rostě dovnitř do tkáně
  • kombinace exofytického a endofytického růstu
 • mikroskopicky rozeznáváme růst nádoru:
  • expanzivní - nádor zatlačuje okolní tkáň bez porušení její struktury
  • invazivní - nádorové výrůstky (čepy) roztlačují okolní tkáň a pronikají do ní
  • infiltrativní - skupiny nádorových buněk, nebo samostatné nádorové buňky pronikají i do nejmenších tkáňových štěrbin a dostávají se tak do velké vzdálenosti

nádorové metastázy

 • vznikají když nádorové buňky při infiltrativním a invazivním růstu vnikají do krevních a lymfatických cév a poté se zachycují v mízních uzlinách a různých orgánech
 • metastáza může být jedna - solitární, nebo může dojít ke generalizaci nádoru (velké množství nádorových buněk v četných orgánech)

nádorová tkáň

 • složení je možno rozdělit jako u některých orgánů na:
  • parenchym - nádorové buňky
  • stroma - podpůrné vazivo s cévami

kancerizace

 • maligní zvrat
 • vznik maligního nádoru z nádoru benigního

regresivní změny v nádoru

 • nastávají v případech:
  • ztrácí schopnost dalšího růstu
  • roste příliš rychle a nestačí mu přísun kyslíku
 • v nádoru se objevuje:
  • zjizvení
  • nekróza
  • hemoragická infarzace
  • krvácení
  • dystrofické zvápenění až zkostnatění
  • střádání lipidů
  • exulcerace
  • pseudocysta


benigní nádory

 • nezhoubné nádory
 • vyznačují se pomalým růstem jen do určité velikosti
 • jejich růst je expanzivní
 • nemetastazují
 • neohrožují život, s výjimkou nádorů utlačující životně důležité orgány nebo centra (mícha, páteřní kanál, mozek)

maligní nádory

 • zhoubné nádory
 • vyznačují se rychlým růstem
 • jejich růst je infiltrativní nebo invazivní
 • metastazují
 • pacient při generalizaci nádoru umírá na nádorovou kachexii, nebo na různé komplikace např. bronchopneumonii

nádorová buňka

 • obvykle podobná buňce normální tkáně
 • má primitivnější metabolismus
 • jádro je většinou relativně větší, cytoplasmy je relativně méně
 • v témže nádoru jsou buňky s různým obsahem chromatinu - nejsou uniformní

nepravé nádory

 • pseudotumory
 • útvary vzniklé regulovaným růstem
 • svým vzhledem napodobují nádory
 • například:
  • hypertrofie - zbytnělá prostata může být těžko odlišitelná od rakoviny
  • vývojové úchylky - např. v mozku
  • záněty - Schlofferův tumor, adnextumor při zánětu vejcovodu a vaječníku
  • cysty a pseudocysty


teorie vzniku nádorů

 • není zcela jasné co vede k tomu, aby se normální buňka vymkla regulaci a stala se nádorovou buňkou
 • každá teorie vychází ze zkušeností a neplatí pro všechny nádory

teorie zevních chemických vlivů

 • kancerogenní látky - chemické látky s nimiž přicházíme do kontaktu a které po určité době způsobí vznik nádoru
 • mezi kancerogeny např. patří:
  • dehet
  • benzol
  • cigaretový kouř
  • benzínové výpary
  • uzené maso

teorie zevních fyzikálních vlivů

 • již dlouho je známý vnik rakoviny kůže po opakovaných dávkách RTG záření, v jizvách po spáleninách nebo po dlouhodobém slunění (např. zemědělci, námořníci...)

teorie virových příčin

 • jsou známy tzv. onkogenní viry způsobující vznik nádorů

hormonální teorie

 • ...

teorie dědičnosti

 • dědí se dispozice ke vzniku nádoru (např. polypóza tlustého střeva)


prekancerózy

 • jsou změny, které někdy předcházejí zhoubným nádorům
 • nádor se často vyvíjejí z tkáně, který již předtím byl chorobně změněn
 • dělíme na dvě skupiny
  • prekancerózy stacionární (prekancerózy v širším smyslu)
   • tyto změny nejeví známky blížícího se nádorového zvratu
   • např. jizvy po popáleninách, jizvy po tbc, chronické hnisavé píštěle, zánět žlučníku s kameny, chronické vředy v zažívacím traktu, jaterní cirhóza apod.
  • prekancerózy progredientní (prekancerózy v užším slova smyslu)
   • tyto změny již jeví neklid a růstový neklid
   • prakticky vždy z nich vzniká zhoubný nádor
   • např. afekce epitelu děložního čípku, polypóza tlustého střeva apod.


rozdělení nádorů dle místa vzniku

 • epitelové
 • mesenchymové
 • neuroektodermové
 • smíšené
 • teratom
 • choriokarcinom


nádory epitelové
 • vznikají z epitelů

benigní

 • papilom - vzniká z krycího epitelu
  • vyskytuje se nejčastěji na kůži jako bradavice (verula)
  • často se nachází v močovém měchýři
  • má stromečkovitou strukturu
 • adenom - vzniká ze žlázového epitelu
  • může se vyskytovat ve všech žlázách
  • jeho struktura je podobná žláze, ze které vzniknul
  • polypózní adenom - má tvar polypu a často se vyskytuje v tlustém střevě
  • cystadenom - cystický adenom - má cystické dutiny vystlané nádorovým epitelem - typický nádor ovarií

maligní

 • nazýváme je karcinom
 • také se jim říká rakovina (cancer)
 • karcinomy mají různý vzhled, často bělavou barvu
 • vzhled i barva karcinomu jsou ovlivněny regresivními změnami, např. nekrózou
 • postihují střední a vyšší věk
 • metastazují nejprve lymfatickou cestou - první metastázu tedy najdeme v regionální mízní uzlině
 • později metastazují i krevní cestou hlavně do plic a jater
 • u mužů postihuje nejčastěji plíce a žaludek
 • u žen postihuje nejčastěji prs, dělohu a žlučník
 • dlaždicobuněčný karcinom
  • vzniká všude tam, kde se vyskytuje dlaždicový epitel, nebo tam kde došlo ke dlaždicové metaplazii
  • často se vyskytuje na kůži
  • v plicích - vychází z výstelky průdušek
  • na rtu, v jícnu, ve žlučníku apod.
 • adenokarcinom
  • vzniká ze žlázového epitelu
  • často se vyskytuje v žaludku, v tlustém střevě, v plicích, v pankreatu, v děloze, v játrech apod.
  • někdy nádorové buňky produkují hlen
 • papilokarcinom
  • vzniká v močových cestách - z přechodného epitelu
  • často jim onemocní kuřáci
 • anaplastické karcinomy
  • většinou nelze určit ze které tkáně (epitelu) vznikly - málo se podobají výchozí tkáni


nádory mesenchymové
 • pojivové
 • snadno se třídí a pojmenovávají dle výchozí tkáně
 • vznikají z pojivových tkání
  • tukového vaziva
  • kolagenního vaziva
  • svalů
  • kostí
  • krvetvorné tkáně
  • lymfatické tkáně

benigní

 • fibrom z kolagenního vaziva
 • lipom z tukového vaziva
 • chondrom z chrupavky
 • osteom z kosti
 • myom ze svaloviny
 • angiom z cévní stěny

maligní

 • označujeme jako sarkom
 • sarkomy postihují i mladé jedince a děti
 • metastazují krevní cestou - hlavně do plic
 • vzhledově se podobají rybímu masu
 • vznikají:
  • osteosarkom - z kosti
  • myosarkom - ze svaloviny
  • liposarkom - z tukového vaziva
 • málo vyzrálé sarkomy u nichž nelze poznat ze které tkáně pocházejí nazýváme podle vzhledu buněk
  • kulatobuněčný sarkom
  • vřetenobuněčný sarkom
  • polymorfocelulární sarkom
leukózy
 • nádory krvetvorné tkáně řazené mezi mesenchymové nádory
 • prakticky všechny leukózy jsou maligní
 • vycházejí z krevních buněk různých vývojových řad
 • charakterizuje je tvorba velkého množství určitého typu krevních buněk různé vyzrálosti - tyto buňky infiltrují:
  • lymfatické uzliny
  • kostní dřeň
  • slezinu
  • játra
  • plíce
  • kůži
  • ledviny
 • v orgánech vytvářejí:
  • hemoblastomy - nádorové uzly
  • hemoblastózy - nejsou viditelné prostým okem a orgán je pouze zvětšen

formy leukóz

 • leukemická
  • dochází k vyplavování nádorových buněk do krve
 • aleukemická
  • nádorové buňky se do krve nevyplavují - krevní obraz je normální

průběh leukóz

 • chronický
  • nádorové buňky jsou vyzrálé
  • onemocnění může trvat i více let
 • akutní
  • nádorové buňky jsou zcela nezralé a těžko zařaditelné
  • onemocnění vede ke smrti během několika týdnů až měsíců

nejčastější leukózy

 • myelóza
  • postihuje granulocytární řadu
  • při akutní formě mají postižení příznaky agranulocytózy (nehojící se vředy), protože nádorové buňky jsou méněcenné
  • chronická forma se vyznačuje obrovským zvětšením sleziny (až několik kg) a jater
 • lymfadenóza
  • postihuje řadu lymfocytární
  • akutní forma bývá častá u dětí
 • maligní lymfomy
  • vycházejí z lymfocytární řady
  • postihuje obvykle mízní uzliny
  • patří mezi ně Hodgkinův maligní lymfogranulom
  • v dnešní době stále častější


neuroektodermové nádory

 • vznikají:
  • z vlastní nervové tkáně
   • z gangliových buněk
   • jsou vzácné
  • podpůrné nervové tkáně
   • v CNS z glie - pak je nazýváme gliomy
   • v periferním nervstvu ze Schwannových buněk - pak je nazýváme neurinomy
  • z melanocytů
   • nazýváme je melanomy
   • pigmentový névus - mateřské znaménko
   • melanoblastom - maligní melanom

smíšené nádory

 • jejich parenchym je složen ze dvou i více tkání
 • např. karcinosarkom, fibroadenom

teratomy

 • jsou nádory smíšené
 • složené ze tkání, které jsou cizí místu, kde vyrůstají
 • nejčastěji se vyskytují na vaječnících a varlatech
 • jsou benigní i maligní
 • obsahují kůži, kost, střevní epitel, nervovou tkáň, tkáň štítné žlázy apod.

choriokarcinom

 • velmi zvláštní zhoubný nádor
 • jeho východiskem je placentární tkáň, která patří geneticky plodu
 • může se vyskytnout u žen, které nikdy nebyly těhotné a dokonce i u mužů

léčba nádorů

 • léčba se vždy opírá o histologický nález
 • chirurgický zákrok
 • ozáření
 • cytostatika
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama