ŽIJ TAK ABYS MOHL NA KONCI ŽIVOTA ŘÍCT, ŽIL JSEM

krev

22. června 2007 v 8:01
Krev je jednou z tělních tekutin, tvoří zhruba 8% procent hmotnosti lidského těla. Z krve se tvoří tkáňový mok a míza (další tělní tekutiny). Krev je tvořena několika složkami...
ČERVENÉ KRVINKY - ERYTROCYTY
... zajišťují přenos kyslíku a oxidu uhličitého; kyslík se v nich váže na barvivo zvané hemoglobin.
... vznikají v kostní dřeni plochých kostí a jejich životnost je zhruba 120 dnů; pro kvalitní tvorbu červených krvinek je důležitý vitamin B 12 a železo.
... tvoří 54% krve (vyjádření podílu složek krve se nazývá hematokrit).
... u dárce krve se doplní během tří týdnů (ostatní složky krve během několika dnů); kdyby dárce nedodržoval předepsaný odstup mezi odběry, mohl by si vyčerpat zásoby železa nutné právě pro činnost červených krvinek.
BÍLÉ KRVINKY - LEUKOCYTY
... zajišťují látkovou a buněčnou imunitu; je jich několik druhů - každý má své specifické vlastnosti a funkce.
... vznikají v kostní dřeni.
... zjednodušeně řečeno, látková imunita znamená zjištění nežádoucí látky, buněčná imunita pak její následnou likvidaci; navíc z příkladu mnohých nemocí jistě víte, že některé nemoci si organismus pamatuje a znovu je nedostanete (třeba plané neštovice).
KREVNÍ DESTIČKY - TROMBOCYTY
... zastavují krvácení.
... vznikají v kostní dřeni.
... v organismu kolují jen pár dní.
Bílé krvinky a červené destičky tvoří asi jen 1% krve.
KREVNÍ PLAZMA
... je tvořena převážně vodou, z 8% rozpuštěnými organickými a anorganickými látkami; tyto látky udržují stálé pH.
... zaujímá asi 45% krve.
Vzhledem k tomu, že každá ze složek krve má svůj význam, hospodaří se i s krví odebranou dárcům tak, aby každá složka krve našla své uplatnění. Krev je vlastně léčivem, a to velice mnohostranným. Pokud je dárci odebrána tzv. PLNÁ KREV (obvykle 450ml), je použita buď jako sálová rezerva ve stávající podobě, nebo dále zpracována na jednotlivé složky putující za různými pacienty.
Kromě toho se můžete setkat s odběrem jedné složky krve.
ODBĚR PLAZMY - PLAZMAFERÉZA
Dají se cykly odběru krve s cykly navrácení ostatních složek krve zpět dárci (plazma se odděluje pomocí centrifugy), proto je odběr o něco delší než klasický - trvá asi 40 až 80 minut - a odebírá se při něm 500 až 700ml plazmy, ta se u dárce doplní během dvou dnů.
... dárce může ročně darovat maximálně 10 litrů. plazmy.
ODBĚR KREVNÍCH DESTIČEK - TROMBOCYTAFERÉZA
... odběr probíhá na podobném principu jako plazmaferéza, ale nestřídají se zde cykly odebírání a navracení krve, ale dárce odevzdává krev jednou jehlou a druhou mu proudí zbavená destiček zpět; odběr trvá 70 až 90 minut a často je k takovému druhu odběru konkrétní dárce vyzván v případech, kdy krevní destičky akutně potřebuje konkrétní pacient.
ODBĚR KRVE PRO VLASTNÍ POTŘEBU - AUTOTRANSFÚZE
Jelikož pro příjemce je nejlepší, dostane-li identickou krev se svojí vlastní, u předem plánovaných chirurgických zákroků může darovat krev sám sobě, ta je uskladněna, (samodárci se před zákrokem doplní) a použita při zákroku. Tento postup se samozřejmě nepoužívá u lidí trpících krevními chorobami, neboť těmto pacientů je logicky dávána krev zdravá od jiného dárce.
KREVNÍ SKUPINY
Krevní skupiny dělíme na čtyři základní, a to: A, B, AB, 0
Člověk musí dostat tu stejnou krevní skupinu, jakou má sám, jinak by vznikla nežádoucí reakce. Výjimku tvoří v podstatě jen skupiny AB a O. Skupina AB je universálním příjemcem, to znamená, že člověk s touto skupinou může přijmout všechny další skupiny. Naopak skupina 0 je universálním dárcem, může být přijmuta kýmkoli. V praxi ale tzv. nulka slouží pouze jako sálová rezerva a preferuje se transfúze stejné krevní skupiny. Zastoupení krevních skupin v populaci je různé, ale nelze říci, že by jedna byla potřebnější než druhá.
Dalším činitelem je Rh faktor. U většiny populace je pozitivní. Lidé s pozitivním Rh faktorem mohou přijmout krev i od Rh negativního dárce, opačně to však nejde. (Rh faktor se stává rizikovým hlediskem v těhotenství Rh negativních matek, které čekají Rh pozitivní dítě s Rh pozitivním manželem; tato rozdílnost vyvolává negativní imunitní reakci, ale při včasném zjištění se dá tato reakce utlumit.)
ZAJÍMAVOSTI
Již několik let se vědci pokoušejí vyrobit umělou krev, výzkumy a pokusy však naznačují, že něco takového není možné.
V USA se potýkají s obrovským nedostatkem dárců krve, proto dováží krev i z Evropy.
Další snahou o zjednodušení krevní transfúze a efektivnější hospodaření s krví od dárců je pokus o sjednocení krevních skupin na skupinu 0. Tyto výzkumy zatím probíhají poměrně úspěšně.
První transfúze byla provedena mezi psy už v 17. století. Jeden ze psů těžce krvácel a díky transfúzi z žíly do žíly přežil a zotavil se. Psi ovšem narozdíl od lidí mají jednotnou krevní skupinu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama