ŽIJ TAK ABYS MOHL NA KONCI ŽIVOTA ŘÍCT, ŽIL JSEM

Mé novééé fotaa....

20. srpna 2009 v 17:14 |  My diaryZdravotní sestřička...:- )


Na plese OA
Jednoho krásného dne....

 

co je novééého?

20. srpna 2009 v 16:51 |  My diary
Ahojte všecí dlůůůho sem sem nepsala nebyl čas tak sa omlouvám!!!! Hodně sa teho změnilo tedkom sem byla měsíc pryč jak si užíváte prázdnin? já se mám supeeeer ale hrozně rychle to utěkáá ty prááázky za chvílu zasejc škola :-( neee mějte se pěkně....

Základní pojmy

9. září 2008 v 18:01 |  Klinická propedeutika
OBECNÁ SYMPTOMATOLOGIE
V ČR je péče o zdraví dána Listinou základních práv a svobod,
( přijatá usnesením předsednictva České národní rady č.2 ze 16.2.1992 )
Zdraví (dle WHO) je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha.
Stav, který umožňuje čl. uspokojovat jeho bio-psycho-sociální potřeby. Ne jen nepřítomnost choroby nebo poruchy funkce organizmu.
Nemoc - porucha rovnováhy vnitřního a vnějšího organizmu nebo porucha celistvosti jeho součásti
Cílem zdravotní politiky státu je zdraví občanů udržet nebo napomáhat k jeho zlepšení.
Soubor opatření, kterými lze zdrav.problémům předcházet = profylaxe, prevence
dělení :
1. primární - výchova obyvatel k dodržování takových opatření, která umožní onemocnění předcházet ( zdravý životní styl)
2. sekundární - včasné rozpoznání časných stádií nemocí a ve včasném zahájení účinné léčby ( onkolog. prevence, vyš. glykémie, cholesterolu ...)
3. terciální - užití takových léč.opatřeních, která zabrání komplikacím, které by vznikly, kdyby se jedinec neléčil
Nemoc vzniká
a) jako důsledek poškození organizmu vyvolávající příčinou ( infekční- např. stafylokok, nádorová, metabolická …, TBC vzniká na základě působení Mykobakteria tuberculosis, BK ) = ETIOLOGIE
b) jako reakce organismu na toto poškození = PATOGENEZE
( gangréna, zánět, imunitní odpověď organizmu …)
Příčiny nemoci :
· zevní vlivy ( prach, záření, smog, chem.látky, drogy, alkohol, mutující kmeny mikroorganismů - žloutenka A….E,F, chřipka…)
· vnitřní faktory ( věk, pohlaví, dědičnost…
· nesprávná odpověď organismu ( nedostatečná, mylná -autoimunní on., nadměrná - alergická - astma, ekzém, senná rýma..)
· psychogenní faktory - tzv. psychosomatické nemoci ( hypertenze, VCHGD, ICHS, migréna … )
Formy nemoci :
1. ESENCIÁLNÍ-neznáme přesnou příčinu vzniku nemoci (hypertenze)
2. SYMPTOMATICKÁ ( sekundární) - nemoc, která vznikla na základě onemocnění jiného, které bylo prvotní ( primární )
Průběh nemoci : 1. akutní 2. chronický ( často doprovázen komplikacemi )
kompenzace X dekompenzace
REMISE - příznaky nemoci se zmírní či vymizí
RELAPS - znovuobjevení příznaků nemoci
RECIDIVA - znovuobjevení, vzplanutí syndromu
LATENCE -doba od vzniku poruch do objevení se prvních příznaků nemoci
INKUBACE - doba od vzniku poruch do objevení se prvních příznaků nemoci u infekčních nemocí
PRODROMY - počáteční ( nespecifické ) příznaky
MANIFESTNÍ stádium- příznaky jsou zcela jasné, nemoc lze rozpoznat
REKONVALESCENCE - ústup nemoci, postupné uzdravování
Lékařská diagnóza = vymezení, určení, stanovení, rozpoznání choroby a její pojmenování ( vzniká na základě sběrů informací, shromažďování faktů, pozorováním nemocného, pomocí vyšetření..), např. vředová choroba gastroduodena, apendicitis
Ošetřovatelská diagnóza - identifikace potřeb nemocného, které jsou nemoci buď narušeny, nebo je nemoc vyvolá. ( klientův problém a jeho příčina, např. nespavost z důvodu cizího prostředí, strach z operace )
ANAMNÉZA - anamnésis = rozpomínání
rozhovor lékaře s pacientem (rozhovor zdrav.pracovníka s nemocným)
je nutné dodržet jisté zásady : dostatek času, osobní zájem, vhodné prostředí, vhodné otázky
druhy :
Ø osobní data nemocného
Ø současné obtíže
Ø rodinná anamnéza
Ø osobní anamnéza ( předchorobí - co prodělal v průběhu svého života, nynější onemocnění )
Ø pracovní anamnéza
Ø sociální anamnéza
PROGNÓZA - předpověď, odhad vývoje i zakončení nemoci
( příznivá, nejistá, infaustní - nepříznivá )
PŘÍZNAKY NEMOCI = SYMPTOMY
subjektivní X objektivní
soubor typických příznaků nemoci = klinický obraz
SYNDROM = soubor příznaků nebo výraz pro nemoc ( Cushingův sy)
 


Statistiky, fakta. čísla....

16. února 2008 v 10:04 |  Kouření
Zde uvádím několik zajímavých skutečností, které zjistili vědci (nejč. lékaři) a týkají se kouření. Některá fakta laika asi značně překvapí.


 • každých 6 sekund na naší planetě zemře jeden člověk na nemoci z kouření
 • v ČR kouří cca. 40% populace
 • nejvíce se kouří v Dánsku 46%, Francii 40%, Řecku, ČR a Španělsku (po cca. 37-40%tech), Německo 36%, Itálie a Británie 32%, atd.
 • kouřím-li 30 let, organismus je zatížen 1,5 kg nikotinu, tj. 15.000 smrtelných dávek (smrtelná dávka 50 mg)
 • tři cigarety denně je dávka, u níž nebyla prokázána výrazná zdravotní rizika
 • 3× vyšší riziko infarktu myokardu než nekuřáci
 • kouření způsobuje 30% všech nádorových chorob
 • většina kuřáků začíná v dětství a v dospívání - uvádí se, že je reklama velmi účinná, protože devět z deseti kuřáků začíná kouřit před osmnáctým rokem života!
 • kuřák má 25x vyšší pravděpodobnost, že jej potká zhoubný nádor
 • na míru závislosti na nikotinu ukazuje to, že 40-50% osob po závažných operacích (např. odstranění hrtanu operačně, operace rakoviny plic) se vrací ke kouření
 • schopnost zvládat stres je u kuřáků bez nikotinu snížena, u nekuřáků je fyziologická
 • v cigaretách je asi 103 kancerogenů (látek vyvolávajících rakovinu)
 • po roce nekouření je riziko smrti z kouření o 50% nižší!!!
 • dle citlivosti na různé látky, věku osoby, aj. může a nemusí individuální kuřák zemřít již po prvních stovkách až tisících cigaret (kuřák se může skutečně dožít i 95 let, ale je to spíše vzácná výjimka)
 • u žen kuřaček je o 74% vyšší pravděpodobnost, že zemřou na rakovinu prsu
 • kuřáci mají o 70% vyšší četnost srdečních chorob a jsou náchylnější k IM z toho důvodu, že mají kontrahovány cévy v myokardu
 • 87% lidí, kteří zemřeli na rakovinu plic byli kuřáci!
 • na zeměkouli je 1 miliarda kuřáků
 • ženy, které užívají hormonální antikoncepci a současně kouří se vystavují nebezpečí úmrtí na IM před 50. rokem života a to v poměru k nekuřačkám 1:60
 • 9 z 10 kuřáků umírá na následky kouření
 • u kuřáků je 3x vyšší výskyt nádorů plic
 • statistiky udávají, že kuřáci mnohem častěji podléhají i kávě a alkoholu
 • každá vykouřená cigareta zkracuje život o 5 minut (kouřím-li denně 1 krabičku, život si zkracuji o asi jednu a půl hodiny, za rok je to pak asi 23 dní).
 • tabákový kouř vzniká nedokonalým spalováním tabáku
 • uvádí se, že kouř obsahuje 1000-4000 škodlivin, z nich jsou nejdůležitější CO, nikotin, dehtové látky, kancerogeny - např. benzpyren (více viz část Trocha chemie)
 • kouření působí na uvolňování KATECHOLAMINŮ, to způsobuje pevný návyk
 • společnosti pro výrobu cigaret zpočátku popíraly závislost na cigaretách, poté ji však potvrdily, ale snažily se to bagatelizovat a přirovnávat např. k "závislosti" na čokoládě, aj.
 • příčinou každého pátého úmrtí u nás je kouření
 • denně u nás umírá 60 osob na nemoci z kouření - to je jakoby každý den informovali ve zprávách, že se naboural autobus plný lidí a nikdo z nich nepřežil
 • vyšší nebezpečí požáru v bytech, hotelech, nemocnicích
 • díky značné agitaci se snižují velmi pomalu a postupně množství kuřáků a množství vykouřených cigaret a to především ve vyspělých zemích (ne rozvojových), je pravdou, že u nás se poměrně hodně kouří a lidé nedoceňují informace o nebezpečí kouření
 • alkohol spolu s tabákem zvyšují riziko rakoviny více než kterákoliv z těchto látek samostatně
 • při "sátí" je teplota cigarety 700 °C. V klidu na okraji 400 °C a ve středu "ohniska" pak 580°C
 • denně se utratí za cigarety 16 miliard korun!!!
 • paradoxem je, že kouří 1/3 lékařů a 2/5 zdrav. sester
 • v ČR je 5000 nových případů rakoviny plic každý rok

test závislosti na nikotinu

16. února 2008 v 10:03 |  Kouření
OtázkaOdpověďBody
Jak brzy po probuzení si zapálíte první cigaretu?
do 5 minut
za 6-30 minut
za cca. 31-60 minut
po 60 minutách
.
3
2
1
0
Je pro vás obtížné nekouřit tam, kde to není dovoleno?
ANO
NE
.
1
0
Které cigarety byste se nejméně rád/a vzdal/a?
té první ráno
kterékoliv jiné
.
1
0
Kolik cigaret denni kouříte?
do 10-ti
11 - 20
21 - 30
31 a více
.
0
1
2
3
Kouříte více v prvních hodinách po probuzení než ve zbytku dne?
ANO
NE
.
1
0
Kouříte i když jste nemocný/á tak, že strávíte většinu dne na lůžku?
ANO
NE
.
1
0
Po sečtení získaných bodů hodnotíme závislost získaných bodů takto:

0-2 - žádná nebo velmi nízká závislost
2-4 - nízká závislost
5 - střední závislost
6-7 - vysoká závislost na nikotinu
8-10 - velmi vysoká závislost na nikotinu

Jak naše srdce trpí kouřením

16. února 2008 v 10:02 |  Kouření
Naše srdce trpí ischémií. Proč? Kouření způsobuje vazokonstrikci (stažení cév, které přivádí okysličenou krev k srdci). Nyní ještě pomyslemena to, že se v kouři vyskytuje CO (oxid uhelnatý), které se mnohem lépe váže na Hb než O2 (kyslík) a tím vzniká "dusící se srdce". Vazokonstrikce způsobí zvýšení krevního tlaku a tím i zvýšení odporu, který MUSÍ srdce překonat. U dlouhodobých kuřáků máme navíc aterosklerózu. Srdce se tedy více namáhá a je celkově méně zásobené okysličenou krví.
Příklad:

Stav, kdy je někdo dlouhodobý kuřák, dokuřuje právě druhou cigaretu, má věk kolem 50 let a více a běží kilometr, protože něco nestíhá (např. mu pojede vlak a on musí utíkat,protože nejedou tramvaje) může být tedy velmi rizikový pro vznik akutního infarktu myokardu nebo dokonce až s fatálními následky. Vůbec nejhůře by na tom byli kuřáci diabetici. U těch je riziko fatálního ukončení značně pravděpodobné (ti mají totiž víceméně pravidelně hypertenzi a aterosklerózu - závisí také na typu diabetu - I. typ horší a na tom, jak dlouho diabetes trvá).


Kouření ve světě

16. února 2008 v 9:59 |  Kouření
V Evropě umírá ročně půl milionu lidí na nemoci způsobené kouřením. Např. vNěmecku si kouření vybírá 300 životů za den.
Ve Francii kouří 32% dospělých.
Příkladem pro Evropu může být možná Kanada - na krabičkách místo varování jsou zde přímo postižení kuřáci nebo jejich orgány. Jedná se o obrázek člověka s rakovinou plic na dýchacím přístroji, cigaretou ohnutou jako nefunkční penis s varováním, že kouř. snižuje potenci nebo těhotnou ženu s cigaretou v ruce - pod ní je napsáno, že její dítě poroste pomaleji, bude náchylné k infekčním chorobám, může být postižené nebo dokonce předčasně zemřít.
Ve Francii vysoké ceny cigaret (vysoké daně) vedly k poklesu procenta kuřáků, ale zdá se, že nevadí dospívajícím. Kouří tam 6% třináctiletých, 36% šestnáctiletých a 51% devatenáctiletých!
Kouření negativně postihuje přetížené evropské zdravotnické systémy - ty se potýkají s nedostatkem prostředků a nárůstem pacientů. V Itálii léčení chorob vyvolaných kouřením spolyká ročně 15,4 miliardy eur, ve Francii téměř 10 miliard eur a ve Velké Británii v přepočtu z liber 2,3 miliardy eur!

Anatomie játra

16. února 2008 v 9:56 |  Somatologie
Obrazek
 1. pravý lalok (lobus dexter)
 2. jaterní peritoneální duplikatura (ligamentum falciforme hepatis)
 3. jaterní přívěšek (appendix fibrosa hepatis)
 4. levý lalok (lobus sinister)
 5. žlučník (vesica fellea/vesica biliaris)
 6. jaterní buňka (hepatocyt)
//<![CDATA[ //]]>

Anatomie ledviny

16. února 2008 v 9:55 |  Somatologie
.Obrazek
.
 1. kůra ledviny (cortex renalis)
 2. dřeň ledviny (medulla renalis)
 3. ledvinové pyramidy (pyramides renalis)
 4. ledvinová pánvička (pelvis renalis)
 5. močovod (ureter)
.
 1. horní Obrazekpól (extremitas superior)
 2. vazivové pouzdro (capsula fibrosa)
 3. zevní okraj ledviny (margo lateralis)
 4. dolní pól (extremitas inferior)
 5. vnitřní okraj ledviny (margo medialis
...
.
.
.
.
//<![CDATA[ //]]>

Anatomie plíce

16. února 2008 v 9:54 |  Somatologie
 1. chrupavka štítná (cartilago thyroidea) Obrazek
 2. chrupavka prstencová (cartilago cricoidea)
 3. průdušnice (trachea)
 4. jícen (oesophagus)
 5. srdečnice (aorta)
 6. cévní kmen plicnice (truncus pulmonalis)
 7. průdušky (bronchi)
 8. horní plicní lalok (lobus superior)
 9. dolní plicní lalok (lobus inferior)
 10. střední plicní lalok (lobus medius)

Další články


Kam dál